Uniwersytet Małego Kucharza + savoir-vivre

Uniwersytet Małego Kucharza + savoir-vivre

Uniwersytet Małego Kucharza + savoir-vivre - zajęcia to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie połączonej z elementami terapii sensorycznej w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu zmysłowym i rozumieniu przez nieotaczającego go świata.
Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.
Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwiną nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabędą umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwiną swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoir- vivre przy stole. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

Cele główne:

 • rozwijanie i doskonalenie zmysłów smaku, zapachu, dotyku, wzroku podczas przygotowywania i smakowania przyrządzanych potraw
 • kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania


Cele szczegółowe:

 • dziecko zna zasady zdrowego odżywienia
 • dziecko zna i odróżnia potrawy zdrowe od tych, których należy unikać
 • dziecko zna zasady higieny obowiązujące podczas przygotowywania i spożywania posiłków
 • dziecko potrafi samodzielnie wykonać proste potrawy
 • dziecko zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w kuchni i podczas korzystania ze sprzętów gospodarstwa domowego
 • dziecko doskonali swoją sprawność manualną, podczas wykonywania niektórych etapów w przygotowywaniu posiłków
 • dziecko umiejętnie korzysta z przepisów kulinarnych
 • dziecko potrafi planować swoją pracę
 • dziecko potrafi estetycznie nakryć do stołu
 • dziecko potrafi zachowywać się kulturalnie podczas posiłku
 • dziecko umie aktywnie współdziałać w grupie podczas zajęć

 

„Przedszkolny Savoir-vivre” mają na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny.

Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i oznacza: savoir znaczy wiedzieć, za to vivre znaczy po prostu żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można, jako sztuka życia. Wzięte razem, tworzą popularny splot słów, który można rozumieć jako:

 1. znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności
 2. umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach

 

Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:

 • nakrywania, podawania do stołu i jedzenia
 • wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru
 • form towarzyskich (np. w grupie rówieśniczej, w rodzinie, na przyjęciach)
 • komunikacji (także telefonicznej i internetowej)
 • zachowania się w szczególnych sytuacjach