Logorytmika

Logorytmika

Logorytmika to forma zajęć dla dzieci, w przyjazny sposób łącząca rytmikę z terapią logopedyczną.
Podczas tego typu zajęć oddziałujemy kompleksowo na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową Dziecka. W oparciu o ćwiczenia muzyczno-ruchowe stosujemy ćwiczenia słowno-ruchowe, gdzie najważniejszym elementem jest wykorzystanie rymu. Swobodny, niewymuszony ruch Dziecka jest obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń. Takie założenia umożliwiają realizację zajęć logorytmicznych ze wszystkimi dziećmi, bez względu na ich poziom intelektualny, ruchowy czy stopień rozwoju muzycznego.

 Cele logorytmiki:

 • Usprawnienie oddechu 
 • Wykształcenie prawidłowej fonacji
 • Usprawnienie narządów mowy
 • Kształcenie słuchu fonematycznego
 • Kształcenie pamięci muzycznej
 • Kształcenie poczucia rytmu, tempa oraz metrum
 • Kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, ciszę.
 • Kształcenie umiejętności percypowania i odtwarzania ruchem tempa, rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce i wypowiedzi słownej.
 • Usprawnienie tzw. dużej motoryki
 • Rozwój intelektualny
 • Rozwój społeczny

Zajęcia logorytmiczne obejmują:

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia głosowe: fonacyjne, emisyjne, intonacyjne
 • ćwiczenia usprawniające tzw. małą motorykę (tj. narządy mowy)
 • ćwiczenia usprawniające tzw. dużą motorykę
 • ćwiczenia słuchowe
 • śpiew
 • ruchy przy muzyce
 • odtwarzanie i tworzenie muzyki
 • grę na instrumentach perkusyjnych

Zajęcia z logorytmiki są w cenie czesnego.