Akademia Piłkarska / Strefa Kibica

Akademia Piłkarska / Klub Kibica

Zajęcia z piłki nożnej to z jednej strony nauka gry w piłkę, z drugiej zaś nauka zasad fair play, wreszcie nauka współpracy w grupie. Zadaniem tych zajęć jest również rozbudzenie u dzieci zainteresowania sportem. Na zajęciach dzieci przede wszystkim cieszyć się będą ruchem, a elementy piłki nożnej będą wprowadzane stopniowo. Najważniejszym celem jest przekazanie dzieciom fascynacji sportem oraz kształtowanie właściwych postaw poprzez zabawę i współpracę w grupie. Chcemy pokazać dzieciom jak w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzać swój czas wolny.  

Do Klubu Kibica należą dzieci z Uniwersytetu Przedszkolaka. Celem klubu jest zapoznanie i zainteresowanie dzieci różnymi dyscyplinami sportu oraz ukazanie kulturalnego kibicowania sportowcom  i lokalnym drużynom.