Misja przedszkola

Misja Przedszkola

“Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda 

a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil"                       

                                                                                                                                                        Janusz Korczak

 

Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe Uniwersytet Przedszkolaka to przedszkole inne niż wszystkie. Stworzyliśmy miejsce, które wyznacza nowe standardy. To miejsce, w którym dostrzegamy w dziecku człowieka, miejsce, w którym istotnym jest, by nauczyciel niczego nie narzucał, by obserwował, podpowiadał, ale nie przejmował aktywności za dziecko. Nacisk kładzie się na uczenie konkretne a nie abstrakcyjne, dzieci muszą wszystkiego doświadczać.

Miernikiem sukcesu naszego postępowania jest radosny uśmiech goszczący na twarzach pociech, który stanowi wyraz aprobaty dla oferowanych im zajęć. Kompleksowa obsługa dydaktyczno-wychowawcza i ciągła wymiana informacji między nami, Państwem i maluszkami, pozwoli nam inspirować się wzajemnie. Wszelkie wymiany myśli będziemy wykorzystywać jako, pozytywne impulsy do poszukiwania i wdrażania coraz to nowych rozwiązań. Będziemy czynić wszystko, aby dzieci czuły się u nas ważne, bezpieczne i docenione, a co za tym idzie – szczęśliwe.

Opiekując się wychowankami, cały czas będziemy dostarczać im wielu bodźców, które odpowiednio ukierunkują ich rozwój. Mając na uwadze, iż dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu, dołożymy wszelkich starań, aby czas ten był także najpiękniejszy. Ogromny nacisk położymy na polisensoryczne formy pracy, aby móc stymulować rozwój wszystkich zmysłów Państwa pociech. Ponieważ to zabawy spełniają fundamentalną funkcję poznawczą i przygotowawczą do wejścia w życie, chcemy, aby stanowiły dominantę naszych przedszkolnych działań. Spośród wielu propozycji godnych polecenia – zabaw sportowych, intelektualnych, czy manualnych, będziemy wybierać te, które będą zgodne z zainteresowaniami dzieci, z zastrzeżeniem urozmaiceń, podnoszących poziom zaangażowania w wykonywaną czynność. Pamiętając, jak ważną rolę w pierwszych latach życia odgrywa zabawa, chcemy za jej pomocą stymulować dzieci do uczenia się tego, jak rozumieć świat, pobudzać ich kreatywność, wyobraźnię i percepcję, a przede wszystkim rozbudzać ich ciekawość. Ukształtujemy w najmłodszych właściwe postawy językowe, prozdrowotne, emocjonalne i psychospołeczne. Dziecko nie będzie otrzymywało jednak gotowych rozwiązań, lecz pod naszym czujnym okiem samodzielnie dokonywało prawidłowych wyborów. Będziemy dążyć do osiągnięcia pełnej satysfakcji zarówno opiekunów, maluszków, jak i nauczycieli, przy zachowaniu najnowszych standardów edukacyjnych i wychowawczych przewidzianych na drodze ustaw i rozporządzeń oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli podzielasz nasze spojrzenie na wychowanie dzieci i chcesz, by Twoje dziecko trafiło do przedszkola, w którym będzie traktowane w sposób wyjątkowy, skontaktuj się z nami.

 

Dyrekcja

Niepublicznego Przedszkola Językowo - Sportowego Uniwersytet Przedszkolaka