Muzykoterapia

Muzykoterapia

„Muzyka wyraża to, co nie może być wypowiedziane I co nie może być stłumione.”

                                                                                                                                                                                                                                           Victor Hugo

 

Muzykoterapia w przedszkolu wskazana jest w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności z nauką pisania czytania, a także z niską koordynacją ruchową.

Stosowanie muzykoterapii, bądź relaksu w pracy ze zdrowymi dziećmi również przynosi bardzo dobre wyniki. Muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne.

Niezależnie od tego, z jaką grupą dzieci i jakie zajęcia muzyczne bywają prowadzone, muszą one zawsze zawierać element radości przede wszystkim dla dziecka, ale także i pedagoga.

Muzykoterapia stosowana jest w dwóch podstawowych formach:

 • słuchanie muzyki: relaksacja w pozycji lezącej, siedzącej (muzykoterapia receptywna)
 • wykonywanie instrumentalne muzyki: śpiew, taniec, rytmika (muzykoterapia aktywna)

Repertuar muzyki jest rozległy, wybór zależy od wieku dziecka, celów, jakie zakłada terapeuta.

Cele muzykoterapii:

 • stymulacja procesów integracji sensorycznej, kształtowanie świadomości ciała oraz orientacji przestrzennej dziecka
 • usprawnianie funkcji manualnych, graficznych oraz procesów analizy i syntezy wzrokowej
 • stymulacja funkcji mowy oraz doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej
 • stymulacja procesów poznawczych
 • kształtowanie sfery emocjonalno - społecznej dziecka
 • stymulacja koordynacji ruchowej (wzrokowo ruchowej, słuchowo - ruchowej, wzrokowo- słuchowo- ruchowej)

Po zajęciach z muzykoterapii dziecko potrafi:

 • zintegrować się z grupą rówieśników
 • ujawni zdolności twórcze
 • zrytmizuje organizm, poprawi koordynacją ruchową
 • nauczy się współpracy w zespole
 • określi swoje emocje
 • określi swoje mocne strony
 • wzbogaci swoją wrażliwość
 • nauczy się autorelaksu

Zajęcia z muzykoterapii są w cenie czesnego.