Klub czytających Rodziców

Klub czytających Rodziców

W Niepublicznym Przedszkolu Językowo - Sportowym Uniwersytet Przedszkolaka w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom działa „Klub Czytających Rodziców”. Zaproszeni Rodzice raz w miesiącu czytają dzieciom wierszyki i bajeczki. Zadaniem klubu jest rozwijanie zainteresowań książką już od najmłodszych lat, poznanie utworów literatury dziecięcej (wiersze, bajki, baśnie), kształtowanie poczucia poszanowania książki, uświadomienie wartości płynących z głośnego czytania dzieciom, rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni, przedstawianie w formie plastycznej wrażeń z wysłuchanych utworów.