Wschodnie Sztuki Walki (judo)

Wschodnie Sztuki Walki (judo)

JUDO to sztuka walki służąca zdrowiu i rozwojowi tężyzny fizycznej, będąca kontynuacją kilkusetletniej tradycji samurajskiej Japonii. Dzisiejsze judo to nie tylko dyscyplina sportowa, ale także uszlachetniona forma walki sportowej dwóch zawodników połączona nadal z unikalnymi zasadami i etyką judo.

Judo nadal jest sztuką szlachetnej walki. Właściwa droga do mistrzostwa wiedzie nie tylko poprzez wytrwałość w nauczaniu i doskonaleniu umiejętności judo, ale także dyscyplinę w treningu i akceptację idei i zasad judo, do których zaliczyć można takie wartości jak: odwaga, prawość, lojalność, honor, skromność i podziw dla mistrzostwa w walce.

Wartości należy akceptować i stosować w trakcie treningu i walk judo pamiętając także, iż etyka judo to także wzajemny szacunek zawodników, a szczególnie szacunek do trenerów i sędziów judo. Tylko tak pojmowane nauczanie i doskonalenie judo, wypływające zarówno ze świadomości szacunku dla mistrza, jak też z nieustającego posłuchu doprowadzić może, wzorem najstarszych mistrzów judo, do perfekcji i mistrzostwa w tej sztuce walki.