Edukacja Przyrodnicza

Edukacja Przyrodnicza

Celem edukacji przyrodniczej jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin, zrozumienie roli człowieka w ekosystemie.

Program edukacji przyrodniczej rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata, uczy odczuwania i podziwiania piękna przyrody.

Podejmujemy się wielu ciekawych zadań, aby zainteresować dziecko światem natury i zainspirować do samodzielnego odkrywania tajemnic przyrody, do których należą:

  • bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek
  • doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem np. szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu i innych pomocy
  • organizowanie w salach kącików przyrody oraz prace hodowlane i pielęgnacyjne
  • gromadzenie różnych okazów przyrodniczych
  • budzenie wrażliwości ekologicznej