Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) w naszym przedszkolu wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń. Dokument znajduje się na stronie internetowej placówki:

  • https://uniwersytetprzedszkolaka.pl w zakładce „Strefa Rodzica”, jest także dostępny w biurze dyrektora przedszkola.

Wersję graficzną dla dzieci umieszczono w widocznym miejscu w salach dydaktycznych w poszczególnych grupach wiekowych.

Osoby z personelu przedszkola zostały przeszkolone w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

  • Standardy ochrony małoletnich – wersja zupełna – pobierz
  • Standardy ochrony małoletnich – wersja dla dzieci – pobierz
  • Telefony – pobierz