Terapia ręki

Trening ręki z elementami terapii ręki

Trening ręki z elementami terapii ręki - przez odpowiedni dóbr ćwiczeń ma na celu: poprawę sprawności kończyn górnych, orientację w przestrzeni i schemacie ciała, sprawność manipulacyjną dłoni, doskonalenie chwytu, koordynację wzrokowo-ruchową, podniesienie niezależności w samoobsłudze.