Sensoplastyka

Sensoplastyka

Sensoplastyka wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:

 • węchu
 • wzroku
 • dotyku
 • słuchu
 • smaku

Sensoplastyka wpływa  również na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt)
 • wspieramy rozwój zmysłów
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni)
 • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa

Sensoplastyka to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. W pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w  zajęciach Sensoplastyki:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej
 • wspieranie samodzielności,
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń
 • wychodzenie ze schematów
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych
 • współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości

Sensoplastyka jest pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka …

Zajęcia z sensoplastyki są w cenie czesnego.