Edukacja Sportowa

Edukacja Sportowa

Jaki wpływ ma sport na rozwój dziecka?

Zajęcia ruchowe mają podstawowe znaczenie dla rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci. Niezależnie od rodzaju zajęć – czy to jest gimnastyka, rytmika czy wspólny spacer – zawsze w trakcie takich zajęć kształtowana jest świadomość własnego ciała. Dzieci uświadamiają sobie kierunki poruszania w przestrzeni i uczą się porozumiewać ze sobą. Gry i zabawy ruchowe stanowią jedną z najciekawszych form zajęć dla dzieci. Stanowią jeden z najbardziej uniwersalnych środków wychowania fizycznego oddziaływających nie tylko na fizyczną, ale i psychiczną oraz umysłową sferę osobowości dziecka. Wszechstronnie wpływają na rozwój dzieci przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności i sprawności fizycznej. Zabawy wykorzystywane podczas zajęć sportowych dzięki swej różnorodności angażują wszystkie partie mięśniowe przedszkolaka. Pozytywnie wpływają na charakter dzieci. Kształtują takie cechy jak: zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, opanowanie, podejmowanie inicjatywy i wiele innych. Ćwiczenia i zabawy ruchowe wprowadzają nasze przedszkolaki w radosny nastrój i dobre samopoczucie, polepszają stan zdrowia, wyrabiają umiejętność zespołowego współdziałania i funkcjonowania w grupie.

Zajęcia sportowe w Uniwersytecie Przedszkolaka to rzeczowo i starannie dobrane metody, środki oraz ćwiczenia ukierunkowane na harmonijny rozwój dziecka. Zapewniamy dzieciom swobodną aktywność ruchową oraz zorganizowane zabawy i zawody sportowe z wykorzystaniem atrakcyjnych przyborów gimnastycznych. Dzieci codziennie wykonują zestaw ćwiczeń w ramach gimnastyki ogólnorozwojowej. Zajęcia te stanowią doskonałe uzupełnienie pozostałych aktywności fizycznych, którym oddają się przedszkolaki. W ramach zajęć gimnastyki będziemy wykorzystać elementy „Metody Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne. Wdrażamy nawyki i przyzwyczajenia higieniczno-zdrowotne, a także propagujemy zdrowy styl życia. Podczas realizowania zajęć wychowania fizycznego wprowadzamy zasadę fair play, dzieci dowiadują się jak stosować ją podczas zajęć, jak rywalizować, współzawodniczyć i współdziałać zgodnie z jej założeniami.

Na początku i na końcu roku przeprowadzany jest test sprawności naszych przedszkolaków, który umożliwi nam ocenę ich postępów. Uzyskane wyniki przekazane zostaną indywidualnie każdemu rodzicowi. Na koniec roku szkolnego w przedszkolu organizowana jest Olimpiada Sportowa.