Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olkuszu

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olkuszu

Uniwersytet Przedszkolaka nawiązał współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olkuszu.

Poradnia sprawuje opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad dziećmi 0-7 lat, szkołami i placówkami oświatowymi z gmin: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław, Trzyciąż, Wolbrom. Pracownicy poradni udzielają pomocy nauczycielom, wychowawcom oraz specjalistom w realizowaniu przez nich zadań profilaktycznych, wychowawczych oraz edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach

 Współpraca poradni z przedszkolami, szkołami lub placówkami realizowana jest m.in. poprzez:

  • Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną zgłaszanych problemów dzieci i młodzieży.
  • Terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży
  • Konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

We wtorek 11 grudnia  o godz. 9.30 będziemy gościć w naszym przedszkolu specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem wizyty będzie obserwacja dzieci oraz konsultacje z nauczycielami.