Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie?

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie?

W związku z obecną sytuacją polityczną pojawiają się liczne pytania:
czy rozmawiać z dziećmi o wojnie na Ukrainie? w jaki sposób to robić?
 

Rodzice w sposób naturalny starają się chronić dzieci - zarówno przed niebezpieczeństwem realnym jak i trudnymi emocjami. Faktem jest jednak, że nie zawsze mamy wpływ na informacje, z jakimi dzieci się spotykają, nawet jeśli na terenie domu staramy się nie poruszać pewnych tematów czy nie włączać wiadomości radiowych ani telewizyjnych. Dzieci uczęszczają do placówek, rozmawiają z rówieśnikami, przysłuchują się rozmowom dorosłych w sklepie czy na spacerze. Jeśli nie od nas, dowiedzą się od innych o aktualnej sytuacji. To ważne, dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, być otwartym na rozmowę i pojawiające się pytania. To ważne, aby rozmowy na trudne tematy przeprowadzać z osobami, które darzymy zaufaniem i które postarają się dostosować przekaz do wieku i możliwości dziecka.

Jak?
Poniżej zamieszczamy link do artykułów, które mogą okazać się pomocne w tej kwestii:
 
Artykuł pisarki i reporterki Joanny Czeczott:
 
Artykuł psycholog Magdaleny Śniegulskiej:
 
Artykuł psycholog Pauliny Jareckiej: